Активна материја: Beta-Cyfluthrin
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

BULLDOCK