Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Thifensulfuron-Methyl;
Име на препарат: HARMONY 75 WG

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПУ „АГРИМАТКО“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: DU PONT DE NEMOURS S.A.S