Активна материја: Thifensulfuron-Methyl
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

HARMONY 75 WG