Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Fenoxaprop-p-ethyl;
Име на препарат: FURORE ® SUPER

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПП „АГРОХЕМИЈА“ - Скопје - Скопје
Производител: BAYER – Crop Science AG / веб страница