Активна материја: Fenoxaprop-p-ethyl
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

FURORE ® SUPER