Активна материја: Chlorpropham
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

TUBERITE N