Активна материја: Lambda cyhalothrin
Средство за заштита: АКАРАЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

KARATE ZEON 5 SC