Активна материја: S-Metolachlor
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

DUAL GOLD 960 EC