Активна материја: Tebufenpyrad
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

MASAI