Активна материја: Zinc sulfat
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИПрепарати:

CUPRABLAU-Z