Активна материја: Tebuconazole
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА СЕМЕЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

ORIUS 6 FS