Активна материја: tebuconazole
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА СЕМЕЛинк до ЕУ база на пестицидиКарактеристики на активната материјаПрепарати:

ORIUS 6 FS