Активна материја: prochloraz
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

MIRAGE 45 EC