Активна материја: Epoxyconazole
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИ



Линк до ЕУ база на пестициди



Препарати:

DUET ULTRA