Активна материја: Fluazifop-p-butyl
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

FUSILADE FORTE