Активна материја: Iodosulfuron-methyl
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

HUSSAR ® OD