Активна материја: Imazamox
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

PULSAR 40 SL