Активна материја: Bromoxynil
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

BROMOTRIL P 250 SC