Активна материја: Thiamethoxam
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

ACTARA 25 WG

SPEED

TARA