Активна материја: Dazomet
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

BASAMID GRANULAT