Активна материја: Prosulfuron
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

PEAK 75 WG