Активна материја: Spiromesifen
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

OBERON 240 SC