Активна материја: Methoxyfenozide
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

RUNNER 240 SC