Активна материја: Spinosad
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

LASER