Активна материја: Lufenuron
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

MATCH 050 EC