Активна материја: Gamma-cyhalothrin
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

VANTEX 60 CS