Активна материја: Thiacloprid
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

CALYPSO SC 480

PROTEUS 110 OD