Активна материја: Linuron
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen