Активна материја: Penconazole
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

TOPAS 100 EC