Активна материја: Pirimiphos-Methyl
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

ACTELLIC 50 EC