Активна материја: Esfenvalerate
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

SUMI-ALFA 5 EW

VALERAT 5 EC