Активна материја: Clopyralid
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

LONTREL 100