Име на болест: Жива трева - Erodium cicutarium
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение или двогодишна висока до 60 цм. Стеблото е исправено или грмушкасто, претежно разгрането со груби влакна. Листовите се еден спрема друг долги пересто назабени. Цвета од април до септември. Цветовите се поединечни или групирани црвени или виолетови, поретко бели. Плодот е влакнест и има клунов израсток со кој се закачува за животните. Медоносно растение.повеќе слики >>

Препарати

ACCURATE 20 WG