Име на болест: Татула обична - Datura stramonium
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:повеќе слики >>

Препарати

CALLISTO 480 SC

GOLIJAT

GOLTIX WP 70