Име на болест: Запиркаста штитеста вошка - Lepidosaphes ulmi
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Наречена по обликот на својот штит кој изгледа како запирка. Најчесто во колонии ги напаѓаат овошките. Има само една генерација годишно. Ларвите обично се појавуваат пред ларвите од калифорниската штитеста вошка, и тоа кон крајот на април и мај. Тогаш е најдобро време за заштита.повеќе слики >>

Препарати

MASAI