Име на болест: Стеблена нематода - Ditylenchus dipsaci
Култура: ПЧЕНКА
Опис: Се одржува во растителни остатоци, во надземни и подземни растителни делови на живи растенија. Во пролет се зариваат преку различни повреди на растенијата, лентицелите или други отвори. Со својата исхрана го разоруваат ткивото и се размножуваат. Ги напуштповеќе слики >>

Препарати

BASAMID GRANULAT