Име на болест: Сливова лисна вошка - Brachycaudus helichrysi
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Хетероецична и холоциклична. Зимски домаќини се Prunus domestica, P. spinosa, P. insistia и др. Летни домаќини се сончоглед, Centaurea sp. И др. Ги пренесува вирусите шарка на слива, мозаик на краставица и други 15 вируси.повеќе слики >>

Препарати

ACTARA 25 WG

SPEED

TARA