Име на болест: Стеблена нематода - Ditylenchus dipsaci
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Покрај директни штети може да биде и вектор на микроорганизми. Се одржува во растителни остатоци, во надземни и подземни делови на живи растенија. Во анабиоза може да остане и повеќе од 20 години. Нападнатите растенија заостануваат во развојот, се деформираат листовите, се увртуваат. Житата не создаваат клас.
Мерки за контрола се плодоред, користење отпорни сорти и хемиска заштита.повеќе слики >>

Препарати

BASAMID GRANULAT