Име на болест: Рак-рани кај овошните видови - Nectria cinnabarina
Култура: ОРЕВ
Опис: Најкарактеристични промени настануваат кај едногодишните ластари и ветките. Инфекциите обично се остваруваат преку рани настанати при одвојување на листовите и опаѓање на пупките и рани од оштетување. Кај едногодишните ластари се забележуваат бдлабнати рани во кората. Изумирањео на ткивото продолжува и во дрвото. Габата преживува во вид на мицелија и перитеции во рак - раните. Перитециитее почнуваат да се образуваат во есента на периферијата на кората од рак - раните. Во текот на пролетта па и во летото при влажни услови, на мртвата кора од рак - раните, габата развива спородохии на кои се образуваат два вида конидии. Режење и палење на заразените ветки, прскање на овошките со бакарни фунгициди, непосредно по опаѓање на листовите.повеќе слики >>

Препарати

BAKAREN KREC - 50

CHAMP FORMULA 2 FL

CUPRAVIN 50 WP

KOCIDE 2000

KOCPIN WP

KUPRAHIDRO

KUPROXID 50 WP