Име на болест: Житен жижок - Calandra granarium
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Има 3 - 4 генерации годишно. Не презимува туку како складишен штетник се развива во текот на целата година. Развојот во зимските месеци е забавен во однос на пролетните и летните месеци. Имагата живеат долго, речиси 4 месеци. Контрола на житниот жижок во складиштата се врши со фумигација.повеќе слики >>

Препарати

ACTELLIC 50 EC