Име на болест: Оризов жижок, пипици - Calandra oryzae
Култура: ОРИЗ
Опис: Преферира исхрана на ориз, но се јавува и на други жита, грав, грашок , суво овошје, брашно и негови преработки . Има 3 - 4 генерации годишно. Не презимува а сe развива во текот на цела година во складиштата.   Биолошкиот развој и штетите се многу слични како кај житниот жижок. Контролата на оризовиот жижок во складиштата се врши со фумигација.повеќе слики >>

Препарати

ACTELLIC 50 EC