Име на болест: Церкоспороза кај оризот - Cercospora oryzae
Култура: ОРИЗ
Опис: Оваа болест уште е позната како тесна кафена лисна бенкичавост. Болеста се карактеризира со кратки, линеарни, кафеави дамки и многубројни на еден лист. Таа исто така се јавува на лисните ракавци и метличката. Бројот на инифицрани места на листовите се зголемнува во доцните фази од развојот на оризот. Симптомите што ги причинува оваа габа се донекаде слични на симптомите причинети од Mycovellosiela oryzae. Габата го инфицира растението на тој начин што навлегува во неговото ткиво низ стомините отвори. Постојат голем број на соеви од оваа габа па така и реакцијата на сортите ориз најверојатно ќе биде различна спрема самите соеви.повеќе слики >>

Препарати

QUADRIS