Име на болест: Бледожолта нематода на компирот кај доматот - Globodera rostochiensis
Култура: ДОМАТИ
Опис: Првиот знак на присуство на овие нематоди е појавата на спечени растенија на мали површини. По неколку растенија во ред или жаришта. Болните растенија имаат темна боја и цветаат подоцна од здравите. Кореновиот систем е разгранет.  Нематодите го паразитираат кореновиот систем. Тие се активни на температура од 10 - 250C.  За да се спречат нематодите треба да се одгледуваат растенија кои не се домаќини, да се утврди популацијата на нематодите во почвата, одгледување на отпорни сорти, употреба на дозволени нематоциди и строги контроли.повеќе слики >>

Препарати

BASAMID GRANULAT