Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: MYELCOMPLEX L

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен фосфор (%)

-       растворлив во вода

-       растворлив во вода и неутрален амониум цитрат и вода

 

22

22

22

 

 

 

22,2

22

22

 

 

Калиум (К2О) во  (%)

растворлив во вода

3

3

3,1

3

рН

Кисела

5,0

Микроелементи

Железо (Fe) во %

1

1,1

Молибден (Mo) во %

0,75

0,78

Цинк (Zn) во %

1,0

1,0

Бор (В) во %

0,28

0,26

Кобалт (Co) во %

0,22

0,21

 

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура:

Густа течност

Густа течност

Боја:

Портокалова

Портокалова

 


ПРИМЕНА

Се користи како стимулатор на кореновиот систем, а придонесува и кон зголемување на хлорофилната асимилација.

Се аплицира во почвата, најдобро преку наводнување, особено после расадување на културата. Добри реултати дава во градинарството.


Добавувач: ДПТУ „АГРОЕФОДИА“ ДООЕЛ - Струмица
Производител: CROPS AND ENVIRONMENT S.L. - Valencia, Spain / веб страница