Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: AGROSAL 24% Магнезиум хелат со 10% амониум нитрат

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

Облик:

течност

Релативна густина (20 °С:

1,19-1,21 g/ml

Боја:

бистра до опалесцентна

Мирис:

нема

 

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Магнезиум (%)

(1,5±0,2)

1,5

MgK2EDTA

(24,0±2,5)

26,0

NH4NO3

(9,5±1,0)

9,0

рН

5-8

7,2

 


ПРИМЕНА


Добавувач: ФХКИ „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ - Скопје
Производител: ФХКИ АЛКАЛОИД - Скопје / веб страница