Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: AGROSAL NPK 9-0-6 + 10%CaO + 2%MgO

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

Облик:

течност

Релативна густина (20 °С:

1,44-1,49 g/ml

Боја:

бистра до опалесцентна

Мирис:

нема

 

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%)

(9,0±0,3)

9,2

Калиум (К2О) во %

(6,0±0,5)

6,1

Калциум (Р2О5) во %

(10,0±0,7)

10,3

Магнезиум (MgO) во %

(2,0±0,3)

2,0

рН (1% воден раствор)

5-8

6,6

 


ПРИМЕНА

Се применува преку почва со полевање, преку системи за наводнување или фолијарно. Концентрацијата на растворот за полевање и фолијарна примена е различна, во зависност од развојот и потребите на одгледуваната култура.

Во зависност од потребите на културата, третманите може да се потворат неколку пати во текот на вегетацијата.


Добавувач: ФХКИ „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ - Скопје
Производител: ФХКИ АЛКАЛОИД - Скопје / веб страница