Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: AGROSAL 22% Цинк хелат со 10% амониум нитрат

ПОДАТОЦИ

Физички својства на ѓубрето:

 

Облик:

течност

Релативна густина (20 °С:

1,15-1,17 g/ml

Боја:

Безбојна до жолтеникава,

бистра до опалесцентна

Мирис:

нема

 

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Цинк (%)

(4,0±0,3)

4,0

Zn(NH4)2EDTA

(22,0±1,0)

22,0

NH4NO3

(9,7±0,7)

10

рН

5-8

7,2

 


ПРИМЕНА

Може да се применува преку почва со полевање, преку системи за наводнување или фолијарно (преку лист). Концентрацијата на растворот за полевање или фолијарно, е различна во зависност од видот и фазата на развој на културата.

Во зависност од потребите, третманите може да се повторат неколку пати во текот на вегетацијата.


Добавувач: ФХКИ „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ - Скопје
Производител: ФХКИ АЛКАЛОИД - Скопје / веб страница