Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Molinate;
Име на препарат: ORIZOFIL G-5

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: АД ОХИС ф-ка „БИЛЈАНА“ - Скопје
Производител: АД ОХИС ф-ка „БИЛЈАНА“