Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Tepraloxydim;
Име на препарат: ARAMO 50

Употреба:

ARAMO 50 ЕC е селективен хербицид наменет за сузбивање на широколисни плевели кај грав, грашок, маслодавна репка, компир, зелка, морков, кромид, лук и др. Сите важни едногодишни плевели се сузбиваат со доза од 1 - 1,5 L/ha. Пониската доза се користи кога плевелите имаат 3 вистински листа а повисоката кога тревата е во завршната развојна фаза. За сузбивање на повеќегодишни тревни плевели се користи доза од 2 L/ha во период кога се во висина од 10 - 20 cm. Кај маслодавнаат репка може да се прска до развојна фаза од 6 листа.


Предупредување:

производот може да се користи само еднаш во доза од 2 L/ha или во два сплит третмани каде вкупното количество не треба да ја надминува максималната доза.


Каренца:

56 дена за грав, 35 дена за компир и грашок, 28 дена за кељ, лук, кромид и ротквици 21 ден за морков и зелка, 90 дена за маслодавна репкаДобавувач: „ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ“ ДОО - Велес / веб страница
Производител: BASF SE Ludwigshafen