Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Chloridazon;
Име на препарат: PYRAMIN TURBO

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: „ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ“ ДОО - Велес / веб страница
Производител: BASF SE Ludwigshafen