Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Glufosinate-Amonijum;
Име на препарат: BASTA 15

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПП „АГРОХЕМИЈА“ - Скопје - Скопје
Производител: BAYER – Crop Science AG / веб страница